Skip to main content

Vårt hotell jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. Vi har belönats med den internationella miljömärkningen Green Key-certifikatet. 

 

Haikos miljöprogram 

Miljö- och hållbarhetsarbete som en del av vår verksamhet med Green Key - märkningen

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder runt om i världen. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.

Vi binder oss till att följa Green Keys omfattande miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier. Det betyder att vi dagligen gör konkreta miljömässiga val. 

Vi använder förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång gällande uppvärmning och ventilation. Vi har vidtagit åtgärder för att reducera vattenförbrukningen, källsorterar och återvinner vårt och gästernas avfall. Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter samt erbjuder våra gäster vegetariska och ekologiska alternativ. Personalen involveras i hållbarhetsarbetet och får årlig utbildning inom området. Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbete genom att formulera årliga mål.

Hotell Haiko Gård är beläget mitt i en herrgårdspark, i Östra Nylands skärgård med en vacker 14 ha herrgårdspark. Med vår verksamhet vill vi bidra till att finländare också i fortsättningen skall ha tillgång till en ren och fin natur.

 

Miljömedvetenhet - en del av vår verksamhet 

Ett helhetstäckande och ansvarsfull verksamhet är viktig för oss och därför gick vi med i Verso januari 2011 som är med och utvecklar samhällsansvar och förmedlar information om detta. Vi tror starkt på att det uppmuntrade oss till att bli bättre och mer ansvarsfulla. 

År 2018 belönades vi med den internationella miljömärkningen Green Key.

Ökande av miljömedetande som en del av vår dagliga verksamhet är hela personalens sak. Vuoristo-yhtiöt Ab är också Finlands Naturskyddsförbunds första företagsmentor.

Energieffektivitetsavtalen 2017-2025 fortsätter att följa år 2016 avslutade MaRa rf:s energieffektivitetssystemet, där företagets energieffektivitet och rapporteringen uppföljs. Målet är att minska energiförbrukningen med 10,5 procent fram till år 2025, ett delmål är att fram till år 2020 minska den med 7 procent. 

Energiförbrukning

Energiförbrukningen är den mest betungande miljöpåverkaren. Genom att förminska energiförbrukningen är vi mer miljövänliga. 

Vi är föregångare inom Finland när det gäller utnyttjandet av havsenergi. Över 60 % av värmeenergin som används fås från havet. 35 % av värmenergin gör enbart från naturgas. Endast under vinterns kallaste tider används olja. All el som används kommer från Borgå Energi som producerar miljövänlig EKO-energi, certifierad av Finlands Naturskyddsförbund. Elen produceras lokalt vid biokraftverket i Tolkis, Borgå.

Luftkonditionering

Luftkonditionerings gångtid kan regleras allt mer noggrannare. En stor del av luftkonditioneringen är automatiserad så att maskinens gångtid automatisk justeras enligt CO/2. Värmeåtervinning finns i alla märkbara maskiner.