Skip to main content

Faktureringsuppgifter för våra samarbetspartners 

Vi behandlar vår fakutering elektroniskt och ber våra samarbetspartners skicka nätfakturor på nedanstående sätt:

Vuoristo-yhtiöt Ab
FO-nummer: 2764547-4

EDI-adress: 003727645474
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI22
Operatör: Basware

Räkningar skickade som bilga per e-post skickas till följande adress:
lemonsoft.ostolaskut@bscs.basware.com

Räkningar bör vara i PDF-format och ett dokument får endast innehålla en räkning som bilaga. Räkningen skall innehålla adressen:

Vuoristo-yhtiöt Oy
##003727645474##
PL 683
00026 BASWARE

Pappersfakturor med bifogade bilagor skickas till följande adress: 

Vuoristo-yhtiöt Oy
##003727645474##
PL 683
00026 BASWARE

Till ovannämnda adresser skickas endast räkningar med eventuella bilagor. 
För att försnabba faktureringen önskar vi att räkningarna innehåller beställarens namn eller annan överenskommen referens. 

 

Mer information:
Raija Putus puh. 019-5760 707
Jari Ylönen puh. 019-5760 708
e-post: fornamn.efternamn@haikko.fi