Hyppää pääsisältöön

APSIS TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm:                  25.4.2018

Rekisterinpitäjä         

Vuoristo-yhtiöt Oy (Y-tunnus 2764547-4)

Hotelli Haikon Kartano

Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

puhelin 019-576 01, myynti@haikko.fi

 

Rekisterinhoitaja            

Jaana Hujanen

Hotelli Haikon Kartano

Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

puhelin 019-576 01, jaana.hujanen@haikko.fi

 

Rekisterin nimi                  

Hotelli Haikon Kartanon vapaa-ajan ja Business-uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös markkinoinnin kohdentamiseen rekisteröityä kiinnostavaksi. Sähköisissä uutiskirjeissä kerrotaan mm. Haikon ajankohtaisista palveluista ja asiakkaan eduista, tulevista asiakastapahtumista sekä voidaan lähettää kutsuja Haikon tilaisuuksiin.

Rekisterin tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröityneeltä itseltään.

Rekisterin tietosisältö

Vapaa-ajan uutiskirjerekisteriin kerätään rekisteröidystä henkilöstä etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Business-uutiskirjerekisterissä löytyy rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, yritys ja titteli. Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan antamaa, markkinoinnin kohdentamisen kannalta tärkeää tietoa mm. mielenkiinnon kohteita ja paikkakunnan.

Tietojen luovuttaminen ja säännönmukaiset tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojattuja. Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.
Pääkäyttäjä vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet käyttäjät. Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Henkilötietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

Asiakas voi myös itse milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa jokaisessa uutiskirjeessä olevasta peruuta uutiskirje -linkistä suoraan. Asiakkaan tiedot poistuvat toimenpiteen johdosta ko. uutiskirjerekisteristä heti eikä asiakkaalle enää jatkossa lähetetä tämän rekisterin uutiskirjeitä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus myös mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.