Naiset Haikon Kartanossa

FB-arvontojen ehdot

Haikon Kartanon Facebook-arvontoja koskevia ehtoja, joita käytetään soveltuvin osin myös muiden some-alustojen arvonnoissa.

Haikon Kartanon Facebook-arvontojen ehdot 2022

1. JÄRJESTÄJÄ
Arvonnan järjestäjänä toimii Hotelli Haikon Kartano/Vuoristo-yhtiöt Oy, Haikkoontie 114, 06400 Porvoo (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).

2. OSALLISTUMISEHDOT
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. OSALLISTUMINEN
Arvontaan osallistutaan kommentoimalla ja tykkäämällä kisajulkaisusta kisassa kerrottuun määräpäivään mennessä. Osallistuminen arvontaan ei velvoita tykkäämään Haikon Kartanon Facebook-sivustosta.  

4. ARVONNAN SUORITTAMINEN
Arvonta suoritetaan kisassa kerrottuna päivänä kaikkien kommentoineiden ja tykänneiden kesken.

5. PALKINNOT
Osallistujien kesken arvotaan yhden yön hotelliloma aamiaisineen ja oikeudella kylpylän käyttöön kahdelle hengelle voittajan valitsemana ajankohtana kisassa kerrotussa huonetyypissä TAI hoitolahjakortti TAI muu arvonnassa mainittu palkinto. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Voittaja saa vaihtaa palkinnon lisämaksusta korkeampaan huoneluokkaan tai kalliimpaan hoitoon. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.Voittajille ilmoitetaan voitosta sekä Facebookissa kilpailujulkaisun yhteydessä että henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä. Jos voittajaa ei saada kiinni kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

6. HENKILÖTIEDOT
Arvontaan osallistuessaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja ei kerätä rekisteriin, mutta ne jäävät näkymään julkisesti kisajulkaisun yhteyteen. Voiton lunastamiseksi tai arvontaan osallistumiseksi ei tarvitse rekisteröityä.

7. ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteiset arpajaisverot.

8. MUUT EHDOT
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Erityisesti huomioitavaa on, että arvonta ei ole Facebookin, Instagramin, Twitterin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin, Instagramin, Twitterin tai vastaavan median.

Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

Porvoossa 12.1.2022